Főkönyv Kettős Könyvelés

A Könyvelő Modul az Integrált Rendszer Számviteli Középpontja

A Servantes Főkönyv, mint az integrált rendszer számviteli középpontja, elsősorban más modulok adataiból töltődik automatikusan, de hagyományos módon, manuális könyveléssel is létrehozhatók könyvelt tételek. A manuális könyvelésnek két módja van, az egyik a kontírozott, tehát könyvelőként feldolgozott bizonylatok könyvelése, a másik pedig a Servantes specialitása, a Főkönyvi Iktatás. A főkönyvi iktatás lehetővé teszi, hogy kontírozási ismeretekkel nem rendelkező adatrögzítők bizonylatokat iktassanak, amiket később hozzáértő könyvelők kontíroznak, tehát főkönyvi számokkal látnak el, s e tételek csak ezt követően jelennek meg a könyvelési listákban. A számvitelben kevésbé jártas könyvelőket előre feltöltött, kiválasztható gazdasági események alapján működő kontírozó funkció segíti.

SERVANTES-KETTOS-KONYVELES-MOBILE
konyveles-servantes
1

Automatikákkal segített költségkönyvelés

  • Elsődleges költségnem könyveléssel párhuzamos költséghely, költségviselő könyvelése, vagy
  • Elsődleges költséghely, költségviselő könyveléssel párhuzamos költségnem könyvelése.

A költségek egymással kapcsolatos relációi, mint költségfelosztás megjelennek a vezetői számvitel részeként táblázatos formában.

3

Számviteli Teljesítés Dátuma Szerinti Könyvelés

A számviteli és áfa törvény eltérő teljesítési időpontot határoz meg jellemzően a folyamatos szolgáltatások tekintetében. Szinte nincs olyan cég, mely ne venne igénybe folyamatos szolgáltatást (például telefon használat, közüzemi díjak, stb). A főkönyv lehetőséget biztosít a tételek mindkét törvény szerinti nyilvántartására és valamennyi főkönyvi nyomtatvány e szerinti lekérdezésére.

konyveles-servantes-ikonok (2)

NAV Kapcsolatok

Egy gombnyomásra ellenőrizhetjük a partnerünk adószámának helyességét és érvényességét is közvetlenül a NAV nyilvántartásai alapján, valamint az adószám alapján lekérdezhető az ahhoz tartozó cégadatok, melyekkel egyszerűen tudunk új partnert rögzíteni. A NAV kapcsolat lehetővé teszi, hogy az általunk és a partnereink által a NAV-hoz beküldött számla adatokat lekérdezzük és ez alapján könyvelési adatokat hozzunk létre belőlük. A NAV nyomtatványkitöltő programjához (ÁNYK) tartozó közvetlen adattovábbítással a könyvelési adatokból egyszerűen elkészíthetjük a xx65-ös (M-es, 07/08-as lapokkal, kompenzációs feláras számlákkal), az xxA60-as összesítő nyilatkozatot és a xx29-es adatszolgáltatás bizonyos részeit.

konyveles-servantes-ikonok

Munkaszámos (Projekt) Könyvelés

A rögzítésre kerülő költségek és bevételek feloszthatóak az előre meghatározott munkaszámokra, melyek alapján lehetőség nyílik egy-egy terület, projekt elemzésére, nyereségességének ellenőrzésére. A munkaszámok, a főkönyvi számokhoz hasonlóan alábonthatóak.

konyveles-servantes-ikonok (1)

Devizák Kezelése

A forintban történő nyilvántartás mellett a Főkönyv lehetőséget ad, hogy a bizonylatokat eltérő valutanemben is könyvelhessük. Ehhez segítséget ad, hogy letölthetjük az MNB szerinti árfolyamokat. A devizás számlák kiegyenlítésekor az árfolyam-különbözeteket automatikusan könyveli a rendszer, az év végén nyitva maradt devizás számlákat pedig csoportosan átértékelhetjük.

6

Komplex Keresési És Ellenőrzési Lehetőség

Igen megkönnyíti az adatok visszakereshetőségét a komplex keresési funkció, mely lehetőséget biztosít a könyvelési tételek bármely adatára való hivatkozás szerinti keresésre. Akár egy szó vagy összeg elegendő ahhoz, hogy a felhasználó megtalálja a tételt.

7

Könyvelési Tételek
Keletkezési Módjai

RÉSZLETEZÉS↓

Főkönyvi Iktatás

A nagy mennyiségű beérkező bizonylatok, számlák gyakran azt az igényt indukálják, hogy azok feldolgozása két fázisban menjen végbe. Ez esetben az elő feldolgozást sokszor olyan személy végzi, akinek se képesítése, se ismerete nincs a bizonylatok kontírozására, így csak azok főbb adatait (bizonylat szám, dátumok, partner, megnevezés, összeg) dolgozza fel, vagyis iktatja, ezzel időt takarítva meg a könyvelőnek. Ez a fázis maga a Főkönyvi iktatás. Ekkor a könyvelő a már iktatott számlákon dolgozhat tovább, s a bizonylat főbb adatait készen kapva, munkája a kontírozásra szorítkozhat. Így, ha a a felhasználó szervezeti felépítése igényli, akkor használható a szoftver úgy is, hogy két lépcsőben folyik a kézzel rögzített tételek feldolgozása.

E két fázis:

  • Elő feldolgozás, más néven bizonylatok iktatása.
  • Kontírozás, ahol a korábban iktatott bizonylatok főkönyvi és analitikus kiegészítése folyik. E kiegészítés után válnak a bizonylat adatai főkönyvi tétellé vagy tételekké. Az iktatott tételek, addig is, míg nem válnak könyvelt tételekké, már részét képezik a pénzügyi kimutatásoknak, így már a teljes kontírozás előtt biztosítják a kintlévőségek, esedékes bevételek és kiadások figyelését és más nélkülözhetetlen pénzügyi kimutatások naprakész állapotát.

Adatok Importálása Más Szoftverekből

Megadott, előre definiált struktúrájú import fájlokon keresztül csoportosan tölthetőek be könyvelési adatok a főkönyv modulba. Ezen állományokat akár magunk is előállíthatjuk, de származhatnak más szoftverekből is. Vagy akár a NAV szerveréről is letölthetjük az oda felküldött számláinkat.

Főkönyvi Modul Automatikusan Képzett Könyvelési Tételei

A főkönyv könyvelt tételei alapján felhasználói kezdeményezésre keletkezhetnek újabb főkönyvi tételek. Ezek lehetnek év közben folyamatosan vagy csak időszakosan megjelenő tételek.
Folyamatosan keletkező tételek lehetnek a költséghely, költségviselő szerinti főkönyvi könyvelés esetén a másodlagosan könyvelendő költségtételek, az automatikus árfolyam-különbözet elszámolás tételei vagy a pénzforgalmi elszámolásnál keletkező áfa könyvelés.

Időszakosan megjelenő tételek például az év végi zárás, nyitás könyvelési adatai.

Manuális Könyvelés

Erre a feldolgozási módra akkor is szükség van, ha egyébként a rendszer moduljai teljes integrációban dolgoznak egymással, tehát teljes a közvetlen adattovábbítás. Így kerülnek feldolgozásra például a beérkező számlák, a kompenzációról kötött megállapodások, valamint egyéb vegyes tételek.

Bemutatót kérek