Tárgyi Eszköz

Tárgyi eszközök, immateriális javak és értékváltozások

Ahhoz képest, hogy a teljes számvitelhez képest milyen jelentőséggel bírnak a tárgyi eszközök értékváltozásai, ennek a területnek a nyilvántartása és vezetése aránytalanul sok munkát jelenthet a könyvelők számára. A Servantes Tárgyi Eszköz modul a lehető legtöbb eszköz és értékváltozást automatizálja, hogy a könyvelők a lényeges tennivalókra koncentrálhassanak.

Főbb tartalom:

Főbb tartalom:

Tárgyi eszközök nyilvántartása

Társasági adótörvény és Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés

Egyedi és csoportos leírás

Értéknövekedés

Kivezetéseik kezelése

Eszközcsoportokon belüli automatikus átsorolások

Eszközök csoportos kezelése beruházásból

Összesítő és egyedi nyomtatványok az eszközök életéről, értékük változásáról

Költségtervezéshez értékcsökkenést előre becslő nyomtatvány

Automatikus kontírozás

Eszközök a Tárgyi eszköz modulban

Közvetlen aktiválással

Azonnali aktiválással is felvihetők a tárgyi eszközök, azok alapadataival, számviteli adataival, a terv szerinti értékcsökkenésük jellemzőivel (típus, ütemezés, mérték), költséghely szerinti besorolással.

aktivalas-targyi-eszkoz-kepek

Eszközök a Tárgyi eszköz modulban

Közvetlen aktiválással

aktivalas-targyi-eszkoz-kepek

Azonnali aktiválással is felvihetők a tárgyi eszközök, azok alapadataival, számviteli adataival, a terv szerinti értékcsökkenésük jellemzőivel (típus, ütemezés, mérték), költséghely szerinti besorolással.

beruhazas-targyi-eszkoz-kepek

Beruházási modulból kiválasztással

A beruházási modul tartalmazza a még nem aktivált beruházásokat, annak valamennyi alapadatával, így ezen beruházásokból az eszköz egyszerűen aktiválható az aktiváláshoz szükséges további adatok megadását követően.
A tárgyi eszköz aktiválás történhet csoportosan, beruházási csoportként összefogott beruházások esetén, illetve egyedileg, beruházásonként külön-külön.

Beruházási modulból kiválasztással

beruhazas-targyi-eszkoz-kepek

A beruházási modul tartalmazza a még nem aktivált beruházásokat, annak valamennyi alapadatával, így ezen beruházásokból az eszköz egyszerűen aktiválható az aktiváláshoz szükséges további adatok megadását követően.
A tárgyi eszköz aktiválás történhet csoportosan, beruházási csoportként összefogott beruházások esetén, illetve egyedileg, beruházásonként külön-külön.

Kis értékű és nagy értékű eszközök kezelése

Más és más jellemzőkkel bír elsősorban számviteli értelemben egy kis értékű, illetve nagy értékű tárgyi eszköz. Mindezeket figyelembe véve a modul képes külön kezeli az eszközöket, ennek függvényében az eszköz típusának megfelelő értékváltozásokat támogatja.

ertek-targyi-eszkoz

Kis értékű és nagy értékű eszközök kezelése

ertek-targyi-eszkoz

Más és más jellemzőkkel bír elsősorban számviteli értelemben egy kis értékű, illetve nagy értékű tárgyi eszköz. Mindezeket figyelembe véve a modul képes külön kezeli az eszközöket, ennek függvényében az eszköz típusának megfelelő értékváltozásokat támogatja.

Értékváltozások

Csoportos terv szerinti értékcsökkenés kezelése

Leggyakrabban használatos lehetőség, mely a tárgyi eszközök azon csoportjára automatikus terv szerinti értékcsökkenési leírást számít, melyek értékcsökkenése ugyanazon időpontra vonatkoznak. A leírás az eszközök terv szerinti értékcsökkenését érintő alapbeállításoknak megfelelően történik – aktiválás kelte, legutóbbi leírás kelte, leírás típusa, leírás ütemezése, leírás mértéke.

ertekcsokkenes-targyi-eszkoz-kepek

Értékváltozások

Csoportos terv szerinti értékcsökkenés kezelése

ertekcsokkenes-targyi-eszkoz-kepek

Leggyakrabban használatos lehetőség, mely a tárgyi eszközök azon csoportjára automatikus terv szerinti értékcsökkenési leírást számít, melyek értékcsökkenése ugyanazon időpontra vonatkoznak. A leírás az eszközök terv szerinti értékcsökkenését érintő alapbeállításoknak megfelelően történik – aktiválás kelte, legutóbbi leírás kelte, leírás típusa, leírás ütemezése, leírás mértéke.

ertekvaltozas-targyi-eszkoz-kepek

Egyedi értékváltozások

A leggyakrabban használatos csoportos terv szerinti értékcsökkenési leírás mellett számos értékváltozást kezel a Tárgyi Eszköz modul. Például:

Egyedi terv szerinti értékcsökkenési leírás

Terven felüli értékcsökkenési leírás (káresemény, rongálódás, értékvesztés,...)

Növekedés (ráaktiválás, értékvesztés visszaírása, értékhelyesbítés, ...)

Állományból történő kivezetés (selejtezés, eladás, leltárhiány, apportként átadott eszköz, …)

Egyedi értékváltozások

ertekvaltozas-targyi-eszkoz-kepek

A leggyakrabban használatos csoportos terv szerinti értékcsökkenési leírás mellett számos értékváltozást kezel a Tárgyi Eszköz modul. Például:

Egyedi terv szerinti értékcsökkenési leírás

Terven felüli értékcsökkenési leírás (káresemény, rongálódás, értékvesztés,...)

Növekedés (ráaktiválás, értékvesztés visszaírása, értékhelyesbítés, ...)

Állományból történő kivezetés (selejtezés, eladás, leltárhiány, apportként átadott eszköz, …)

Számviteli és Társasági törvény szerinti értékcsökkenés

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor a modul a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés mellett a társasági adó törvény szerinti értékcsökkenéseket is vezeti, melyek tételesen és összesítetten is nyomtatványok formájában megjeleníthetők. A két elszámolás közötti különbség információul szolgál az év végi adóalap növelő, illetve csökkentő tételek meghatározásához.

torveny-targyi-eszkoz-kepek

Számviteli és Társasági törvény szerinti értékcsökkenés

torveny-targyi-eszkoz-kepek

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor a modul a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés mellett a társasági adó törvény szerinti értékcsökkenéseket is vezeti, melyek tételesen és összesítetten is nyomtatványok formájában megjeleníthetők. A két elszámolás közötti különbség információul szolgál az év végi adóalap növelő, illetve csökkentő tételek meghatározásához.

automatikus-targyi-eszkoz-kepek

Automatikus adatszolgáltatás a főkönyv modul felé

A tárgyi eszközök aktiválásához, értékváltozásaihoz kapcsolódó tranzakciók alapján a modul automatikusan elkészíti a főkönyvi feladást, így azok további főkönyvi feldolgozás nélkül, mint főkönyvi adatok azonnal rendelkezésre állnak.

Automatikus adatszolgáltatás a főkönyv modul felé

automatikus-targyi-eszkoz-kepek

A tárgyi eszközök aktiválásához, értékváltozásaihoz kapcsolódó tranzakciók alapján a modul automatikusan elkészíti a főkönyvi feladást, így azok további főkönyvi feldolgozás nélkül, mint főkönyvi adatok azonnal rendelkezésre állnak.

Segédlet az év végi bevallás Kiegészítő mellékletéhez

A Kiegészítő mellékletben kötelezően szerepeltetendő a tárgyi eszközök tárgyévet érintő értékváltozásai meghatározott részletezésben. Az eszköz a számviteli törvény szerinti részletezésnek megfelelően összesítő kimutatást állít elő a tárgyi eszközök értékváltozásáról. Ezen lista eszközönként részletesen, illetve főkönyvi számos összesítésként is megtekinthető.

sugo-targyi-eszkoz-kepek

Segédlet az év végi bevallás Kiegészítő mellékletéhez

sugo-targyi-eszkoz-kepek

A Kiegészítő mellékletben kötelezően szerepeltetendő a tárgyi eszközök tárgyévet érintő értékváltozásai meghatározott részletezésben. Az eszköz a számviteli törvény szerinti részletezésnek megfelelően összesítő kimutatást állít elő a tárgyi eszközök értékváltozásáról. Ezen lista eszközönként részletesen, illetve főkönyvi számos összesítésként is megtekinthető.

ev-vege-targyi-eszkoz-kepek

Év végi leltár

Az év végi leltározás segítségeként kinyomtatható a leltárív mind a kis értékű, mind a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében. A lista a tárgyi eszközök fizikai elhelyezkedése, nyilvántartási helye szerinti csoportosításban is megtekinthető. E nyomtatvány segítségével összevethetők a nyilvántartásban szereplő, illetve a ténylegesen meglévő tárgyi eszközök. A valós és nyilvántartásban szereplő eszközök mennyiségi eltéréseit leltárhiányként vagy leltártöbbletként lehet a nyilvántartásba rögzíteni.

Év végi leltár

ev-vege-targyi-eszkoz-kepek

Az év végi leltározás segítségeként kinyomtatható a leltárív mind a kis értékű, mind a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében. A lista a tárgyi eszközök fizikai elhelyezkedése, nyilvántartási helye szerinti csoportosításban is megtekinthető. E nyomtatvány segítségével összevethetők a nyilvántartásban szereplő, illetve a ténylegesen meglévő tárgyi eszközök. A valós és nyilvántartásban szereplő eszközök mennyiségi eltéréseit leltárhiányként vagy leltártöbbletként lehet a nyilvántartásba rögzíteni.

Tetszőlegesen összeállítható listák

A tárgyi eszközök élete során fellelhető tranzakciók alapján tetszőleges összetettségű listák állíthatók össze a felhasználó egyéni igényei alapján, melyeket később is bármilyen időpontban bármilyen időszakra kiírathat. Ilyenek lehetnek például egy időszak beszerzései, aktiválásai, ráaktiválásai, értékhelyesbítései, értékcsökkenései, selejtezései, eladásai, apportként átvett, átadott eszközök, stb.

listak-targyi-eszkoz-kepek

Tetszőlegesen összeállítható listák

listak-targyi-eszkoz-kepek

A tárgyi eszközök élete során fellelhető tranzakciók alapján tetszőleges összetettségű listák állíthatók össze a felhasználó egyéni igényei alapján, melyeket később is bármilyen időpontban bármilyen időszakra kiírathat. Ilyenek lehetnek például egy időszak beszerzései, aktiválásai, ráaktiválásai, értékhelyesbítései, értékcsökkenései, selejtezései, eladásai, apportként átvett, átadott eszközök, stb.

Ismerje meg a Servantes Tárgyi eszköz előnyeit
és szakértő csapatunk barátságos támogatását!

Ismerje meg a Servantes Tárgyi eszköz előnyeit
és szakértő csapatunk barátságos támogatását!

Kérje díjmentes bemutatónkat,

ahol minden kérdésére választ kaphat!

Kérje díjmentes bemutatónkat,

ahol minden kérdésére választ kaphat!